Zamek w Rynówce swoją pisaną historię rozpoczyna w czternastym wieku, kiedy to komtur gniewski wybudował tu zamek obronny.                                                                                                                 Wybudowany został jako obronna trójskrzydłowa warownia z kurtynowym murem oraz zwodzonym mostem od południa. Wybrukowany zamkowy dziedziniec leży obecnie 80 cm poniżej poziomu terenu. Do dzisiaj z tego okresu zachował się układ fos, gotyckie piwnice, oraz część parteru.                                                                

Zamek w trakcie wieków był wielokrotnie przebudowywany, otoczony parkiem z pięknym starodrzewiem z licznymi pomnikami przyrody (monumentalne buki, kasztanowce,jesiony, lipy drobnolistne, graby,olsze, platany i dęby) na każdym zrobią wrażenie.                                                                     Z okresem średniowiecza wiążą zamek legendy, jak ta, iż był on połączony podziemnym korytarzem z zamkiem w Gniewie (20 km.), jak i ta, że w czasie wojny szwedzkiej w przedsionku przedzamcza zamku gniewskiego na żelaznym łańcuchu wisiało ogromne zakrzywione żebro. Wydobyto je przed wiekami z ziemi w czasie budowy tej warowni. Mieszczanie przekonywali polskich żołnierzy, iż jest to kość wielkoluda-stolema, który długo niepokoił całą okolicę ze swego grodu w Rynkówce.

W zamku mieściła się też (XVIII w.) kaplica, w ołtarzu której znajdowała się relikwia w postaci głowy św. Felicyty zamknięta w srebrnej puszce. Pisała o tym wizytacyja Ostrowskiego w 1765 roku.                                                                                                                                                          Zapiski ze starych ksiąg:

Rok 1984…
Opuszczone miejsce na ziemi swoją niezwykłością przenikało i wzywało do działania. 
Legendy i opowieści ludzi potwierdzają że Zamek w Rynkówce to miejsce magiczne, punkt styczny,
 w którym osoby obdarzone ezoteryczną naturą czują przenikanie historii,
 natury i duchów czasów minionych. 
O Zamku w Rynkówce od wieków krążą opowieści jako o miejscu niezwykłym z którym związanych jest
 wiele opowieści i legend: 
O Stolemie z Rynkówki
O zamkowej kaplicy z cudownym obrazem Matki Boskiej 
O zamkowej relikwi ( głowie św. Felicyty zamkniętej w srebrnej puszcze)
O tajemnicach ukrytych pod zamkową podłogą
O cudownym uzdrowieniu córki właściciela dóbr Rynkowieckich 
O ezoterycznych wizjach i magicznej mocy właścicieli.
Jeśli chcecie Państwo poznać historie opracowane na podstawie starych legend i opowieści 
proszę poczytać:
O Stolemie z Rynkówki
O farmazonie z Rynkówki 
Niezwykła historia obrazu cudami słynącego  

O Stolemie z Rynkówki